Cursuri de Excelenţă Matematică Clasele I-IV

Performanță și succes la  la matematică

Cursuri de Excelenta Matematica clasele I-IV
Cursuri de Excelenta Matematica clasele I-IV

Aceste cursuri de excelență sunt destinate elevilor care doresc să se dezvolte intelectual și  emoțional, să înregistreze progrese în dezvoltarea  personală,  să descopere noi orizonturi de cunoaștere în vederea obținerii performanțelor mult dorite.

Activitățile desfășurate în manieră modernă, utilizând softuri educaționale și metode interactive, susțin activitatea școlară a elevilor, vizând obținerea  performanței la testările din cadrul Evaluării Naționale, dar și cea extrașcolară, urmărind reușita la concursuri și competiții recunoscute la nivel național și internațional.

Exemple de activități:

  • Activități de performanță realizate pe baza unor softuri educaționale care vizează dezvoltarea capacității de calcul mintal și scris, a limbajului matematic, a creativității
  • Activități interactive de învățare care vizează dezvoltarea abilităților de operare cu sisteme de numerație, de rezolvare a problemelor, realizarea de asocieri și conexiuni între cunoștințele și abilitățile dobândite,  creșterea stimei de sine și a competențelor de relaționare
  • Jocuri educaționale care asigură caracterul aplicativ al învățării și formarea competențelor matematice
  • Jocuri logice, probleme versificate, curiozități matematice
  • Activități de dezbatere și rezolvare a unor teste de la diferite  tipuri de evaluări (Evaluarea Națională, Pirls) și concursuri (Fii intelligent, Formidabilii, Super IQ), formarea deprinderilor de studiu individual şi în echipă în vederea dezvoltării competenţei de ,,a învăţa să înveţi”

Folosim metode moderne și atractive pentru elevi:

  • Învățare prin joc
  • Dezvoltarea abilităților
  • Realizarea de asocieri și conexiuni între cunoștințele și abilitățile dobândite
  • Creșterea stimei de sine și a competențelor de relaționare.