fbpx

Evaluare şi Feedback

Procesul de monitorizare și evaluare continuă este singurul instrument care ne ajută să măsurăm, să analizăm, să îmbunătățim și să recunoaștem performanța și progresul copiilor.

Prin urmare, activitatea didactică este organizată și structurată vizând atingerea unor obiective clar definite. Acestea sunt urmărite și revizuite permanent, pentru a vedea că ceea ce ne-am propus s-a și realizat.

  • O primă evaluare se face la intrarea în club pentru a încadra copilul în grupa cea mai potrivită ca nivel de vârstă şi nivel de cunoştinţe.
  • Evaluarea preșcolarilor se face la fiecare oră prin reluarea orală a conținuturilor predate cu o oră înainte prin diverse modalități cum ar fi exerciții de tipul ascultă și execută, ascultă și încercuiește / desenează, răspunde la întrebări, dialoguri simple pe perechi, jocuri didactice, etc. O altă formă de evaluare se realizează sub forma lecţiilor deschise cu părinţii, lecţii demonstrative organizate periodic.
  • Evaluarea iniţială a şcolarilor are loc la înscrierea în club, este gratuită, vizează stabilirea cu corectitudine a nivelului de cunoştinţe şi se face printr-o simulare de examen Cambridge ce testează abilităţile de scris, citit şi ascultat.  
  • Evaluarea continuă a școlarilor se face la începutul fiecărei ore prin verificarea fișelor de lucru pentru acasă. Acestea sunt de regulă o reluare într-o formă diferită a conținuturilor învățate anterior. Sunt sarcini pe care copilul le poate le poate realiza singur, fără ajutorul părinților. Fișele sunt extrem de atrăgătoare și distractive, astfel încât ideea clasică de „temă pentru acasă”, devine „joacă pentru acasă”.
  • Evaluările periodice precum şi cea finală a școlarilor se fac în lunile decembrie, martie şi iunie prin simulări de teste Cambridge, prin care se evaluează abilitățile de scris, citit, ascultat și vorbit la limba engleză.
  • Evaluarea la limba germană se face sub formă de simulări și examene ÖSD Zertifikat și Goethe Zertifikat.
  • La sfârșit de an, fiecare copil va primi un certificat. Se vor acorda între una și cinci stele pentru fiecare competență urmărită: vorbire, scriere și citire (doar pentru școlari), ascultare, implicare și participare.
  • Fiecare copil are un portofoliu personal pe care îl aduce la fiecare oră. Acesta conține toate fișele lucrate împreună la club, precum și fișele cu temele făcute. Astfel, părinții au în permanență acces la materialele copilului și pot urmări atât conținuturile studiate, cât și progresul acestuia. Legătura cu părinții este foarte strânsă, aceștia fiind ținuți săptămânal la curent cu evoluția și prestația copilului. Discuțiile pot fi purtate atât la sfârșit de oră, cât și prin telefon sau ori de câte ori părintele solicită acest lucru. Testele copiilor rămân în istoricul clubului, iar părinții au acces la ele oricând doresc.